Державне агентство
відновлення та розвитку
інфраструктури України

» Діяльність » Оголошення » Агентство відновлення шукає у свою команду начальників Служб відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Сумській та Черкаській областях

Агентство відновлення шукає у свою команду начальників Служб відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Сумській та Черкаській областях

 

АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ ШУКАЄ У СВОЮ КОМАНДУ:

 • начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області ( вул. Покровська,16,  м. Житомир);
 • начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області (вул. Собранецька, 39, м. Ужгород);
 • начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області (вул. Героїв поліції, 19, м. Рівне);
 • начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області (вyл. Poмeнська, 79/2, м. Cyми);
 • начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області (бул. Шевченка, 389 м. Черкаси).

Що ми пропонуємо?

 • роботу в одній із Служб відновлення та розвитку інфраструктури в областях (далі – Служба), що належать до сфери управління Агентства відновлення ;
 •  офіційне працевлаштування;
 •  стабільні та прозорі умови оплати праці;
 •  колектив, об’єднаний ідеєю та цінностями.

 

Основні напрями діяльності Служби:

 • забезпечення розвитку та функціонування автомобільних доріг загального користування у відповідній області шляхом їх нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонтів та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг;
 • здійснення в межах визначених повноважень заходів з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об’єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об’єктів оброблення відходів, полігонів), інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, військових об’єктів та майна, у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання), морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також щодо об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;
 • здійснення в межах визначених повноважень будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури;
 • здійснення в межах визначених повноважень розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення;
 • здійснення в межах повноважень заходів у сфері безпеки автомобільних доріг.

 

Завдання, які очікують на начальника Служби:                                                                                                         

• здійснювати керівництво діяльністю відповідної Служби, представляти Службу у відносинах з Уповноваженим органом управління, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх форми власності, та фізичними особами в Україні та за її межами;

• забезпечувати організацію будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання інфраструктури, об’єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника, відповідно до державних будівельних норм і стандартів;

• організовувати та забезпечувати в межах повноважень технічне прикриття та відбудову автомобільних доріг в особливий період;

• забезпечувати  в Службі охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за її збереженням;

• розробляти і здійснювати заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації її наслідків;

• забезпечувати  здійснення заходів щодо запобігання корупції в Службі та контролю за їх виконанням;

• забезпечувати  виконання Службою наказів та доручень Уповноваженого органу управління з питань, що належать до сфери діяльності Служби;

• звітувати перед Уповноваженим органом управління про виконання планів роботи Служби та покладених на неї завдань, про усунення порушень
і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Служби, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

• нести персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань;

• нести відповідальність за стан та розвиток мережі автомобільних доріг, сприяє мобілізації коштів та фінансуванню нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонтів та утримання згідно із законодавством;

• відповідати за реалізацію заходів стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг в межах фінансових ресурсів,
що направляються на дорожнє господарство згідно із законодавством;

• відповідати за здійснення в установленому законодавством порядку будівництва, ремонту, модернізації, облаштування та утримання інфраструктури, об’єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника;

• відповідати за ефективне та цільове використання, згідно
із законодавством, коштів, що надходять Службі;

• відповідати за збереження державної власності, що знаходиться на балансі Служби;

• розпоряджатися коштами в межах затвердженого Уповноваженим органом управління кошторису видатків на утримання Служби;

• забезпечувати своєчасне та повне подання статистичної, фінансової, бухгалтерської та іншої звітності Уповноваженому органу управління
та відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

 

Ви нам підходите, якщо:

 • маєте лідерські якості та аналітичні здібності;
 • маєте знання основ проектного менеджменту та управління  проектами;
 • маєте знання методів та способів аналізу, оцінки та прийняття управлінських рішень;
 • маєте досвід управління організацією та персоналом;
 • вмієте впроваджувати зміни;
 • маєте досвід управління будівельними проектами;
 • вмієте вирішувати комплексні задачі;
 • маєте бездоганну репутацію в своїй професійній сфері;
 • вмієте ефективно взаємодіяти як в межах організації так і поза ними;
 • стресостійкі, комунікабельні та ініціативні;
 • спрямовані на досягнення результатів.

 

 

Обов’язкові вимоги: 

 •  громадянство України;
 •  вища освіта другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань "Управління та адміністрування" або "Право";
 •  стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років;
 •  знання законів, постанов, указів, розпоряджень, рішень та інших нормативно-правових актів органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Служби; профіль, спеціалізацію й особливості структури Служби; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси підприємства; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання
  та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етики ділового спілкування та ведення переговорів; трудового  законодавства;
 • вільне володіння державною мовою.

 

Умови оплати праці:

 • місячний посадовий оклад у розмірі 39 700 гривень;
 • надбавки, доплати, премії відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств».

 

Умови відбору та призначення на посаду:

 • строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ми чекаємо на резюме кандидатів до 29 вересня 2023 року включно на електронну адресу: uk2@restoration.gov.ua із зазначенням в темі листа та резюме посади начальника відповідної Служби, на яку претендує кандидат.

Необхідно також надати заповнений бланк згоди на обробку персональних даних у форматі pdf.

За результатами опрацювання резюме, ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду.

У разі виникнення запитань звертайтеся за тел. (044) 287-41-49.

 

Файли для завантажування