Державне агентство
відновлення та розвитку
інфраструктури України

» Діяльність » технічне регулювання » Моніторинг сучасного нормативно-кошторисного забезпечення

Моніторинг сучасного нормативно-кошторисного забезпечення

Одним з пріоритетних завдань Укравтодору є забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування. Реалізувати це можливо за рахунок впровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів і новітніх технологій, у першу чергу вітчизняного виробництва. Тому отримання максимально достовірної та об’єктивної інформації щодо вартості дорожніх робіт із їх застосуванням є досить важливим.

На сьогодні, Державне агентство автомобільних доріг має власний відомчий порядок кошторисного ціноутворення та достатньо повну нормативно-кошторисну базу, що враховує впровадження у виробництво нових матеріалів, техніки, технологій та сучасних проектних рішень. Завдяки системній багаторічній роботі фахівців кошторисної справи дорожньої галузі нормативно-кошторисні документи постійно оновлюються.

За останні роки в системі Укравтодору:

  • розроблено та затверджено в установленому порядку понад 40 відомчих нормативно-кошторисних документів, цілий ряд їх адаптовано до вимог чинного законодавства шляхом переробки з Відомчих будівельних норм (ВБН) на новий вид класифікації – Стандарт організації України (СОУ);
  • розглянуто та затверджено 600 індивідуальних кошторисних нормативів.

Мінрегіоном на базі інституту ДП “ДерждорНДІ” створено технічний комітет (ТК 307) стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди», в складі якого функціонує підкомітет «Ціноутворення в будівництві об’єктів інфраструктури», який, окрім розробки нормативно-кошторисних документів, провів експертизу всіх національних стандартів з ціноутворення у будівництві, що набули чинності з 1 січня 2014 року. 

На підприємствах ПАТ ДАК “Автомобільні дороги України”  та в службах автомобільних доріг в областях впроваджено галузевий програмний комплекс для визначення вартості дорожніх робіт “Будівельні технології. Кошторис”, в якому найповніше представлена відомча нормативно-кошторисна база. 

Укравтодор упорядкував механізм визначення поточних цін на матеріальні ресурси, відповідно до якого в кожній області проводиться повноцінний моніторинг цін, результати якого передаються до   ДП «ДерждорНДІ», яке потім узагальнює їх і направляє до Мінрегіону для опублікування на їх офіційному веб-сайті. 

На сьогодні спеціалісти Укравтодору та ДП “ДерждорНДІ” продовжують співпрацювати з Мінрегіоном в напрямку удосконалення нормативно-правової бази у сфері будівництва.

В найближчій перспективі планується привести у відповідність до нових національних стандартів з ціноутворення в будівництві галузеві нормативні документи. Крім того, буде розроблено галузевий стандарт щодо порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг та мостів, в тому числі на позакласні і унікальні мостові споруди та інші складні об’єкти дорожнього господарства.